Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 131
Tháng 12 : 539
  • PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SƠN KIM 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** ...
  • PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG THSƠN KIM 2Số: 08/ KH-TVTBCÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Sơn Kim 2, ngày 30 tháng 8 năm 2012KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯ ...
  • PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH SƠN KIM 2Số: 08/KH-BDTXCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 2, ngày 6 tháng 12 năm 2012KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2012 - 2013 Căn cứ Chương trình bồi ...
  • Kính thưa quý vị Đại biểu ! Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến ! Hướng về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay học sinh lớp 3,4,5 Trường Tiểu học Sơn Kim 2 có mặt tại đây, chúng ta theo kế hoạch từ đầu năm ...
  • PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ CẬP TIỂU HỌCNĂM 2012I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:Sơn Kim 2 là một xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Hương Sơn, ...
  • PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013Hôm nay ngày 21 tháng 9 ...
TÀI NGUYÊN DẠY HỌC