Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 131
Tháng 12 : 539
  • TRÁI TIM TÔI HIẾN DÂNG CHO TRẺ " Trái tim tôi hiến dâng cho trẻ" có một nôi dung hết sức phong phú mà bao quát được đầy đủ trong một lời giới thiệu mươi mười lăm trang. Chúng tôi chỉ xin bạn đọc lưu ý mấy điểm sau mà chúng tôi cho như là tư tưởng ...
  • J. KrishnamurtiKRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC(KRISHNAMURTI ON EDUCATION)Lời dịch: Ông Không -2007-MỤC LỤCLời tựaNói chuyện với học sinh.Giáo dụcTinh thần tôn giáo và cái trí khoa họcHiểu biết và thông minhTự do và trật tựTánh nhạy cảmSợ hãiBạo lựcTạo ...
  • J. Krishnamurti   THƯ GỞI TRƯỜNG HỌC  Nguyên tác: Letters to schools (Lấy từ: www.tchl.freeweb.hu)  Lời dịch: Ông Không  [Bản dịch: 2006 – Hiệu đính: 6-2008] [Đăng trên: www.thuvienhoasen.org]/J.Krishnamurti – Một chân dungJ. Krishnamurti, ...
  • J. Krishnamurti /THƯ GỞI TRƯỜNG HỌCQuyển II Nguyên tác: Letters to schools - Lời dịch: Ông KhôngMục Lục. Krishnamurti Một chân giới 1981 15 tháng mười 15 tháng mười 1982 15 tháng 15 tháng 01 tháng 15 tháng 01 tháng mười 15 tháng mười 01 tháng mười ...
  • J. Krishnamurti /THƯ GỞI TRƯỜNG HỌCQuyển I Nguyên tác: Letters to schools - Lời dịch: Ông KhôngMục Lụcgiới 1978 01 tháng 15 tháng 01 tháng 15 tháng 01 tháng mười 15 tháng mười 01 tháng mười 15 tháng mười 1979 01 tháng 15 tháng 01 tháng hai15 tháng ...
  • Krishnamurti NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985 Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK Lời dịch: Ông Không 2007/J.Krishnamurti Một chân dungJ.Krishnamurti, cuộc sống và những lời dạy của ông trải dài trong phần lớn thế kỷ hai mươi, được nhiều người tôn vinh là một con ...
TÀI NGUYÊN DẠY HỌC