Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 11 : 3.830
  • Cuộc thi tìm hiểu qua tem Bưu chính năm 2015  Chủ đề: “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”  Câu 1 : Em hãy cho biết tới nay, Bưu Điện Việt Nam đã có bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ?  Trả lời : 21 Lần  Câu 2 : Em hãy sắp xếp ...
  • CÂU HỎICuộc thi tìm hiểu qua tem Bưu chính năm 2015Chủ đề: “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”Họ và tên:……………………………………….Lớp:………………………………......................Trường:…………………………….................... Địa chỉ:………………………………………….Câu 1 : Em hãy cho ...
  • Tuần: 01Tiết PPCT: 01ÔN TẬP ĐẦU NĂMI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản về nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, định luật bảo toàn khối lượng, mol, tỉ khối của chất khí. - Giúp học sinh hệ thống hóa ...
  • Công đoàn GD Hương Sơn Cộng Hoa xã hội chủ nghĩa việt nam CĐ Trường TH Sơn Kim II Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBáo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2012 - 2013 I. CÔNG ...
  • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH SƠN KIM 2Số: /KHGDKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 2, ngày 25 tháng 9 năm 2013KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2013 – 2014- ...
  • PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH SƠN KIM 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KHCMSơn Kim 2, ngày 23tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCHTỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI /NGÀY NĂM HỌC 2013 - 2014 ...
  • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN Trường Tiểu học Sơn Kim 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2013 - 2014TỔ: 1 – 2 – 3 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH1. Thuận lợi- Đội ngũ giáo viên của Tổ chủ yếu ...
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUTỔ 1 – 2 - 3Năm học 2013 – 2014Phần a: kế hoạch chung- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn;- Căn cứ tình hình chất ...
  • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 01/KH-T1-2-3Sơn Kim 2, ngày 21 tháng 09 năm 2013KẾ HOẠCH Hoạt động tổ chuyên môn khối 1-2-3Năm học 2013 - 2014 I. Căn cứ để ...
  • KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 5A I- Mục đích yêu cầu:          - Tập trung phụ đạo học sinh học lực yếu chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học tại lớp đang học bằng nhiều hình thức . Nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng học ...
TÀI NGUYÊN DẠY HỌC