Ô kìa đang nắng lại mưa Trời sao như thể trò đùa trẻ con. Yêu ai mà biết giận hờn Đường đang khô ráo bỗng trơn hỡi trời. Ào ào một lát lại thôi Ngỡ như nước đã rửa ...